Veiligheid & Defensie College

Collegevideo

Het Veiligheid & Defensie College

Wil jij je inspannen voor een veiligere wereld? En heb jij de ambitie om burgers bij een natuurramp te helpen, bedrijven te bewaken of criminelen op te pakken? Grote kans dat een baan bij defensie, in de beveiliging, in handhaving en toezicht of bij de politie jou goed bevalt. Als dat zo is, kies je voor het Veiligheid & Defensie College. Met onze mbo-opleidingen in Nieuwegein leer je jouw grenzen verleggen en ga je een belangrijke bijdrage leveren aan een veiliger en leefbaarder Nederland.

Activiteiten binnen en buiten

Bij het Veiligheid & Defensie College zit je niet alleen met je neus in de boeken, ben je actief op school of loop je stage. Ons college biedt jou nog meer. Zo werk je mee aan projecten bijvoorbeeld bij de beveiliging van evenementen. We organiseren ook leuke activiteiten voor de studenten.

Projecten en activiteiten

  • Techniekevent Defensie: studenten helpen mee bij Techbase
  • Beveiliging grote evenementen zoals concert Junkie XL bij 'Vrede van Utrecht' of Europese Jeugd Olympische Spelen
  • Meelopen met een oefening van politie, brandweer en ME
  • Eerstejaars studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid/Politie organiseren sponsorloop voor goed doel
  • Studenten Beveiliging actief op de sportdag
  • Uitdagende introductieweek voor defensiestudenten
Studenten VEVA
“Ik wil graag iets betekenen voor de maatschappij”
Dave Visser, Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid/Politie (eerstejaars, bol, niveau 3)

Op missie naar Gambia

Zestien dagen verbleven de studenten van het Veiligheid & Defensie College in Tanji, Gambia. Om te helpen, voor de ervaring maar vooral ook om kennis te maken met andere culturen. Lees meer over deze bijzondere studiereis.

Studenten VEVA op studeireis in Gambia

Handreiking schoolkosten

Vanochtend zijn er berichten in de media verschenen over een aantal voorgenomen beleidsmaatregelen van de Minister van OCW. Hierin staat dat de Minister overeenstemming bereikt heeft met JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) en de MBO Raad over de 'Handreiking schoolkosten' met in het 'Servicedocument Schoolkosten' 16 afspraken over o.a. basisuitrusting school en onderwijsbenodigdheden. 

ROC Midden Nederland maakt op basis van dit document het komend jaar samen met de Studentenraden afspraken. Deze afspraken gaan per opleiding pas in het studiejaar 2019-2020 in. Lees meer

Geld

Studenten Veiligheid en Defensie College interviewen bewoners IJsselstein over Veiligheid

​​Studenten van het Veiligheid en Defensie en BOA's van Stadstoezicht IJsselstein gaan gezamenlijk in de wijk IJsselveld West langs de deuren om bewoners te interviewen over veiligheid.

de ondertekening van het convenant tussen gemeente IJsselstein en ROC-Midden Nederland door burgemeester Patrick van Domburg en ROC-directeur Ruud van Diemen, geflankeerd door studenten van het Veiligheid en Defensie College.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: