HTV Expertise Centrum

Het HTV Expertisecentrum is een initiatief van het Veiligheid & Defensie College (ROC Midden Nederland) en de School voor Veiligheid (MBO Amersfoort) en dient als doel om de handhaving en het toezicht, in de gemeenten die vallen binnen de regio, te verbinden en te versterken. Daarnaast leiden de mbo-onderwijsinstellingen gezamenlijk studenten op tot Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) of Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Zorgen voor de samenwerking tussen het onderwijs en het beroepsveld is hierbij de rode draad.

Inmiddels hebben vijftien gemeenten, de politie, het bureau Regionale Veiligheidsstrategie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hun medewerking toegezegd.

Concreet betekent dit dat het Expertisecentrum:

  1. Verschillende stakeholders op het gebied van regionale en lokale Veiligheid middels een (nog te ontwikkelen) platform  bij elkaar brengt zodat we elkaar kunnen versterken en onze expertise en ervaringen kunnen uitwisselen.
  2. Het onderwijs en het werkveld laat samenwerken op het gebied onderwijs- en beroepsontwikkeling zodat een vloeiende overgang ontstaat van student naar werknemer.
  3. Onderwijs en beroepspraktijk verbindt door middel van opdrachten die de beroepspraktijk aanbiedt. De opdrachten/projecten worden, onder begeleiding van docenten door studenten uitgevoerd.

Innovatie

Het Expertisecentrum is geen trendvolger, maar trendsetter. Nergens in Nederland is een vergelijkbaar HTV Expertisecentrum.  De zeer nauwe betrokkenheid en afstemming met het werkveld tussen ROC ‘s, gemeenten en veiligheidsinstellingen is vernieuwend en grensoverschrijdend.

“We willen hiermee de praktijk waar de gemeenten in de dagelijkse uitvoering mee geconfronteerd worden, koppelen aan het beroepsgerichte onderwijs. Zo kunnen we van elkaar leren en een gemeenschappelijke bijdrage leveren aan de veiligheid binnen de gemeenten. Daarnaast willen we de schakel zijn tussen de onderlinge gemeenten om er voor te zorgen dat men op verschillende gebieden beter en effectiever samen kan werken”, aldus Rob Texier, directeur School voor Veiligheid en Ruud van Diemen, oud-directeur Veiligheid & Defensie College.

Meer informatie

Mw. Jelleke van Beek, @email of telefoon 06 34 94 21 13

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: