Eerste ‘Veiligheidscheck’ door studenten

Dinsdag 8 november hebben onze studenten HTV en Beveiliging van het Veiligheid & Defensie College ruim 150 Veiligheidschecks uitgevoerd in verschillende winkelgebieden in Utrecht. Deze veiligheidschecks waren in opdracht van het CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) en de gemeente Utrecht. Doel van de opdracht was de winkeliers bruikbare tips te geven hoe ze hun winkel veiliger kunnen maken. Tegelijkertijd is dit voor alle studenten een nuttige praktijkervaing en krijgen zij een realistisch beeld van het werk waar zij voor opgeleid worden.  

Veilige winkels
De studenten hebben met hulp van een Veiligheidscheck app naar 12 belangrijke aandachtspunten gekeken, waaronder de aanwezigheid van camera’s, overzichtelijke winkelindeling, het stimuleren van pinnen, een schone entree en het begroeten van klanten. Zij werkten in groepjes onder begeleiding van de wijkagenten  en hebben de winkelcentra Hindersteinlaan, Vleuterweide, Veldhof, Mereveldplein, Terwijde, Parkwijk, De Gaard, Merelstraat, Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat, Lunetten, ‘t Goylaan en Smaragdplein bezocht. 

CCV
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden zij kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Winkeliers kunnen zelf veel doen om de veiligheid in en rond de winkel te vergroten. Om winkeliers hiervan bewust te maken is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gestart met een campagne "Hoe veilig is uw zaak? Doe de Veiligheidscheck!”