Netwerk Veiligheid van Start!

Op maandag 8 mei was de eerste netwerkbijeenkomst van Veiligheid & Defensie College. Diverse collega’s uit het voortgezet onderwijs (vo) die betrokken zijn bij het profiel Dienstverlening en Producten, waren aanwezig. Naast informatie-uitwisseling over de opleidingen was er aandacht voor de specifieke beroepscompetenties en selectiecriteria. Tijdens de Meet &Greet met studenten vertelden de oud-leerlingen hoe zij de overstap van vmbo naar mbo hebben ervaren. Ook is er nagedacht over samenwerking in verband met het keuzevak 'geüniformeerde dienstverlening & veiligheid'. Hier wordt nog voor de zomervakantie een vervolg aan gegeven.

Netwerkbijeenkomsten met het voortgezet onderwiijs worden regelmatig georganiseerd om het onderwijs zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten zodat de leerling/student zo gemakkelijk als mogelijk kan overstappen van het vo naar het mbo.

Tijdens het netwerk Veiligheid bij op 8 mei bij Veiligheid & Defensie College was er een Meet & Greet tussen docenten en hun oud-leerlingen. Op de foto Eline Poeze (docent Houtens) met  twee van haar oud-mentorleerlingen:  Joshua Hooijschuur en Anna Rosengarten.