Unieke samenwerking Veiligheid & Defensie College met Politie en MBO Amersfoort

Samenwerkingsbijeenkomst Veiligheid & Defensie College met Politie en MBO Amersfoort 19 januari 2023

Meer dan 60 vertegenwoordigers van de Politie, MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland kwamen donderdagavond 19 januari bijeen om vorm te geven aan keuzedelen die voorbereiden op een vervolgopleiding bij de Politie. Hiermee hopen de partijen mee te kunnen bijdragen aan een oplossing voor de vele vacatures die de Politie in de komende jaren verwacht. Politiechef Martin Sitalsing, Directeur van de Veiligheidsacademie MBO Amersfoort Bart Wendrich en Afdelingsmanager Veiligheid & Defensie College ROC Midden Nederland Fons Zoon ondertekenden een convenant om de samenwerking officieel te onderstrepen. Daarna was er een wereldcafé waarbij iedereen in gesprek ging over de nieuwe keuzedelen. Het is niet de eerste samenwerking die de politie met deze inzet aangaat. Bijzonder is wel dat twee opleiders in de regio hierin gezamenlijk zullen optrekken.

 

Vanaf augustus 2022 worden de nieuwe keuzedelen Oriëntatie op de Politie en Verdieping op de Politie aangeboden bij MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland. Een andere opzet, waarbij het MBO en de Politie de handen ineen hebben geslagen om HTV studenten nog beter voor te bereiden op de mogelijkheid om door te stromen naar het werken bij de Politie.

Martin Sitalsing juicht de aangepaste opzet om studenten nog beter voor te bereiden op het politiewerk alleen maar toe. Zeker vanuit de harde werkelijkheid dat de politie de komende jaren 17.000 nieuwe collega’s nodig heeft. ‘Het zijn niet alleen de oudere collega’s die met pensioen gaan maar ook jongere collega’s die voor een andere baan kiezen. Daarom moeten we goed nadenken: wat heeft de student echt nodig om zich goed voor te bereiden op het politiewerk. En hoe krijgen we het voor elkaar dat meer jongeren, zeker ook vanuit de diversiteitsgedachte, kiezen voor het politievak?’

Het potentieel zit er wel degelijk. ‘Tachtig procent van de tweehonderd eerstejaars Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) wil dolgraag naar de politie’, aldus Fons Zoon, afdelingsmanager Veiligheid bij ROC Midden Nederland. ‘Maar niet iedereen is er echt klaar voor. Sommige zijn gewoon nog echt te jong. Of hebben een verkeerd beeld. Door ze op de juiste manier kennis te laten maken, hopen we een groter potentieel aan te kunnen boren’. ‘Niet alleen onder HTV-studenten. Willen we meer blauw creëren, kun je ook naar andere functies binnen het korps kijken”, vult Bart Wendrich, directeur Veiligheidsacademie van MBO Amersfoort aan. ‘Maar dat vereist wel de juiste begeleiding’, eindigt Zoon.

 

Opleiding oud vs nieuw

In het onderwijsjaar 2010/2011 is er gestart met een HTV-Politie opleiding in samenwerking met verschillende ROC’s/mbo’s in Nederland. Dit was gelijk een spin-off voor het ontwikkelen van een reguliere HTV opleiding. Een paar jaar laten werd het keuzedeel Politie ontwikkeld, waar - na een selectie - een bepaald aantal studenten gedurende twee jaar werd meegenomen in de taken binnen de politie. Veel van deze studenten hebben uiteindelijk hun weg gevonden naar de grootste werkgever van Nederland.

Er is een grote interesse onder HTV studenten om door te stromen naar de Politie. Zo ook van Judith Vennik (19), Lola Vocking (18), die de HTV-opleiding volgen en tijdens de bijeenkomst geïnterviewd werden. ‘Wij willen dolgraag mensen helpen’, zeggen Judith en Lola in koor. Judith: ‘Natuurlijk maken politiemensen heftige dingen mee, dat maakt de onderlinge band alleen maar sterker. En we beseffen ook dat we straks op straat met agressie te maken kunnen krijgen. Maar dat is altijd op het uniform gericht, nooit op de persoon. We leren op school ook veel over weerbaarheid’.

24 januari 2023
Veiligheid & Defensie College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: