Wethouder reikt Zilveren schaal uit

Wethouder Victor Everhardt reikte op maandag 12 september de “Zilveren Schaal Gezonde Schoolkantine 2016” van het Voedingscentrum uit aan Henk Schotpoort, directeur Business & Administration College. Studenten, docenten, vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en onze huiscateraar Zo-Vital waren hiervan getuige. De wethouder complimenteerde de mensen van ROC Midden Nederland en Zo-Vital met deze belangrijke prijs. “Ik weet, hoeveel werk het is om dit geregeld te krijgen. Niet alleen alle studenten en medewerkers, maar ook het cateringpersoneel moet een omslag maken.”, aldus de wethouder. De wethouder vertelde verder, dat de stad Utrecht en ROC MN samenwerken aan diverse projecten, die in het teken staan van bewust leven en sporten. “Als gemeente zijn wij hier enorm blij mee. We zijn erg trots op alle initiatieven, die ROC Midden Nederland hiervoor ontwikkeld heeft, zoals o.a. het sporten voor docenten en studenten”. Bas van den Brand, directeur Sport College, informeerde de aanwezigen over de ambities van ROC Midden Nederland omtrent vitaliteit , gezonde voeding en bewegen. Onder zijn supervisie heeft ROC Midden Nederland inmiddels het vignet Gezonde School behaald voor Sport & Bewegen en de Gezonde Schoolkantine.

Broodje van de week
Lydia Jevtic, studente Laboratoriumonderwijs, ontving uit handen van Bert Deemoed, directeur Zo-Vital, nog een cheque van 25 euro. Lydia had meegedaan aan de prijsvraag van Zo-Vital voor die student, die het lekkerste gezonde broodje kon verzinnen. Haar bruine broodje met avocado, kaas en ei kwam als winnaar uit de bus. Dit broodje ligt straks in alle 90 vestigingen van Zo-Vital als “broodje van de week” en wordt tevens opgenomen in het assortiment van de schoolkantines van ROC Midden Nederland.  

Criteria
Om een Zilveren Schoolkantine Schaal 2016 te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente of fruit aan en bestaat minstens zestig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van het drinken van water. Wij hebben deze aanpak in het beleid verankerd. Daarmee komt ROC Midden Nederland tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen.

Verleidingen weerstaan
Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt om zelfcontrole. En dat kunnen zij niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als ze verliefd zijn. 

Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan
de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.