Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) (bol, mbo)

  • Niveau 3
  • BOL

Wat doe je in dit beroep?

Je werkt bij de overheid, zoals een provincie of gemeente, of bij een bedrijf. Je houdt toezicht in de openbare ruimte en handhaaft op strafbare feiten uit onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening of vanuit bijzondere wetgeving.

Is deze mbo-opleiding iets voor mij?

Durf en kun je mensen aanspreken op hun handelen of gedrag? Ben je in staat om snel tot actie te komen en in te grijpen? Ben je stressbestendig, vindingrijk, sportief? Dan is de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid iets voor jou!

Open week december

Aanmelden open week december

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 3

Duur

2 jaar

Start

Eind augustus 2022

Crebonummer en naam

25409 Handhaver toezicht en veiligheid

Wat leer je tijdens de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid?

Tijdens jouw opleiding leer je onveilige situaties herkennen en indien nog hoe je moet ingrijpen. Ook leer je mensen op een publieksvriendelijke manier te woord te staan en hulp te verlenen als dit gewenst is.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Een deel van de opleiding (de stages) vindt plaats bij Toezicht en Handhaving van onder anderen de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten en IJsselstein, milieuorganisaties en bij de Eenheid Midden Nederland (Nationale Politie). De lessen worden gegeven door de docenten van het college en van de aangesloten leerbedrijven van de keuzedelen, waaronder de politie. Je krijgt de volgende vakken.

Vakgerichte vakken
Handhaving, Toezicht en Veiligheid, Binnensport en buitensport, Zelfverdediging (RTGB), Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), Levensreddend handelen

Algemene vakken
Nederlands, Engels, Rekenen, Leren, Loopbaan en Burgerschap

Uitstroomrichtingen

  • Politie 
  • Milieu
  • Drank & Horeca Wetgeving
  • Bestuurlijke Handhaving

Naast je MBO niveau 3 Diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid, krijg je een BOA certificaat en een EHBO/Reanimatiediploma.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met J. van Zantvliet, j.vzantvliet@rocmn.nl of 030-7542100.

Deze skills ga je leren

Surveillanceplan maken

Goed communiceren

Corrigerend optreden

Omgaan met stress

Hulp verlenen

Praktijkervaring

Stage

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Gedurende de opleiding loop je elk leerjaar een paar weken stage.

Na je opleiding

Als afgestudeerde HTV-er kan je als handhaver toezicht en veiligheid aan het werk. Je kunt ook doorstuderen en kiezen voor een mbo 4- of hbo-opleiding, of de Politieacademie.

Als je meteen aan de slag gaat werk je bijvoorbeeld als handhaver en toezichthouder openbare ruimte, handhaver en toezichthouder milieu, handhaver en toezichthouder openbaar vervoer, handhaver en toezichthouder Drank- en Horecawet, of generieke opsporing (Douane of Marechaussee).

Politieacademie
Voor een aantal richtingen zijn wel aanvullende opleidingen noodzakelijk. Met het diploma van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, heb je een optimale voorbereiding voor de politieacademie.

Vooropleiding

  • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Of een diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
  • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2021 - 2022: € 1.216,-. 

Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: