Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) (bol, mbo)

BOL - Niveau 3

Wat doe je in dit beroep?

Je werkt bij de overheid zoals een  provincie of gemeente of bij een bedrijf. Je houdt toezicht in de openbare ruimte en handhaaft op strafbare feiten uit o.a. de Algemene Plaatselijke Verordening of vanuit bijzondere wetgeving.

Is dit iets voor mij?

Durf en kun je mensen aanspreken op hun handelen of gedrag? Ben je in staat om snel tot actie te komen en in te grijpen? Ben je stressbestendig, vindingrijk, sportief? Dan is de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid iets voor jou!

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 3

Start

September 2017

Crebonummer en naam

25409 Handhaver toezicht en veiligheid

Wat leer je?

Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een handhaver te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk.

Dat betekent dat je onder andere leert onveilige situaties te herkennen en in te grijpen indien nodig. Ook leer je mensen op een publieksvriendelijke manier te woord staan en hulp te verlenen als dit gewenst is.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op stage.

Daarnaast kies je zelf nog een aantal vakken: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm.

Een deel van de opleiding (de stages) vindt plaats bij Toezicht en Handhaving van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten en IJsselstein en bij de Regionale Eenheid Midden Nederland (Nationale Politie). De lessen worden gegeven door de docenten van het college en van de politie.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

 • Handhaving, Toezicht en Veiligheid
 • Binnensport en buitensport
 • Zelfverdediging (RTGB)
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
 • Levensreddend handelen


Algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Leren, Loopbaan en Burgerschap


Keuzedelen:

 • Politie - balie & intake
 • Politie - verkeer
 • Drank & Horeca Wetgeving

Naast je MBO Diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid, krijg je een BOA certificaat en een EHBO/Reanimatiediploma. Bij succesvolle afronding van het politie-keuzedeel krijg je ook het Politiecertificaat. Binnen de HTV-opleiding wordt zeer nauw samengewerkt met de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort.

Vragen over de opleiding
Dhr. J. van Zantvliet, j.vzantvliet@rocmn.nl of 030 754 21 00.

Stage

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past. Gedurende de opleiding loop je elk leerjaar een paar weken stage.

Na je opleiding

Na twee en een half of drie jaar studeer je af als handhaver toezicht en veiligheid en kun je aan de slag.  Of je studeert verder en gaat naar de Politieacademie.

Als je meteen aan de slag gaat werk je als handhaver en toezichthouder openbare ruimte, handhaver en toezichthouder milieu, handhaver en toezichthouder openbaar vervoer, handhaver en toezichthouder Drank- en Horecawet of generieke opsporing (Douane of Marechaussee).

Politieacademie
Voor een aantal richtingen zijn wel aanvullende opleidingen noodzakelijk. Heb je gekozen voor het keuzevak Politie en ben je hiervoor geselecteerd, dan kun je doorstromen naar de Politieacademie voor de opleiding Hoofdagent niveau 4. Met het diploma van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, inclusief keuzedeel Politie kun je in het eerste jaar van de Politieacademie vrijstellingen krijgen.

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

 

Aanvullende voorwaarden:
Minimaal 16 jaar (op 1 oktober van het schooljaar)
Nederlandse nationaliteit
Aanmelden voor 1 april
Verplicht bijwonen van een open avond of open dag

In verband met de hoge eisen vanuit het werkveld, geldt voor iedereen een aantal aanvullende eisen die worden getest met behulp van:

 1. AMN test beroepsprofiel
 2. AMN test voor Taal (minimaal niveau 2F)
 3. AMN test voor Rekenen (minimaal niveau 1F)
 4. Sporttest

Deze 4 testen moeten met een positief resultaat worden beoordeeld. Daarnaast heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig voor je eerste stage bij een handhavingsorganisatie. Aan het eind van het eerste leerjaar geldt er een antecedentenonderzoek van de Politie bij het Keuzedeel HTV-Politie. Deze is o.a. bepalend voor toelating tot het Keuzedeel HTV-Politie.

Voor de gehele selectieprocedure geldt bij alle onderdelen een deelnameplicht. Dit geldt ook voor de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten van de opleiding. In verband met een beperkt aantal stageplaatsen behoudt de opleiding zich het recht voor een nadere selectie te maken uit de geschikte kandidaten.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2017 - 2018: € 1.137,-.

Selectieprocedure

Ben je aangemeld en voldoe je aan de vooropleidingseisen, dan krijg je een uitnodiging voor een AMN test.

Dit is een schriftelijke test waarbij je vragen over je persoonlijkheid en capaciteit beantwoordt. Na de test krijg je zo spoedig mogelijk de uitslag van het HTV-team. Heb je een positief resultaat, dan wordt je uitgenodigd voor een sporttest. De uitslag krijg je direct na afloop van deze tweede test. Is deze ook positief dan wordt je uitgenodigd voor een selectiegesprek met direct aansluitend de uitslag. Als deze positief is, ben je plaatsbaar voor de opleiding.

Geplaatst?
Bij de HTV opleiding hebben we plaats voor maximaal 54 studenten. Het HTV-team bepaalt vervolgens welke kandidaten worden geplaatst. De geplaatste kandidaten worden voor de zomervakantie een dag op school verwacht voor kennismaking, studie informatie en een passessie voor het uniform en de sportkleding.

Afgevallen?
Alle kandidaten die afvallen gedurende de selectie krijgen uitleg over de afwijsredenen en worden actief benaderd voor een eventuele begeleiding door het Studie Loopbaan Centrum bij een studie- en beroepskeuze.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: