Veiligheid en Vakmanschap Bedrijfsautotechniek niveau 2 (bol, mbo)

 • Niveau 2
 • BOL

Wat doe je in dit beroep?

Je werkt als militair bij één van de onderdelen van Defensie: de marine, de landmacht of de luchtmacht. Een militair zorgt voor vrede en veiligheid in Nederland, maar ook in andere landen. Je kunt worden uitgezonden naar crisisgebieden overal ter wereld.

Is deze mbo-opleiding iets voor mij?

Als je kiest voor de richting bedrijfsautotechniek werk je aan de auto's, vrachtwagens, motoren en rupsvoertuigen van militairen. Aan de autotechnicus de taak om het materiaal te helpen onderhouden en repareren. Deze opleiding is iets voor jou als je hier graag aan meewerkt. Ook help je graag anderen, je bent stressbestendig, zelfstandig en je hebt een goede lichamelijke conditie.

Open week december

Aanmelden open week december

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 2

Duur

2 jaar

Start

Eind augustus 2022

Crebonummer en naam

25243 Bedrijfsautotechnicus (via VeVa)

Wat leer je tijdens de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap?

We willen jou natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. Daarom krijg je gemiddeld achttien uur les in bedrijfsautotechniek, gemiddeld zes uur sportles per week en leer je onder andere de militaire vaardigheden. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is een bol-opleiding en bestrijkt 40 uur per week, inclusief studie en huiswerk. Een groot deel van de opleiding ben je bezig met sport- en buitenactiviteiten. De lessen en activiteiten zijn zowel bij ons op school als op diverse kazernes. Daar ga je aan de slag met gedreven docenten en militaire instructeurs. In de weken op school hebben jij en je klasgenoten drie dagen les bij het Veiligheid & Defensie College en twee dagen bij de vakopleiding bij het Automotive College. Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

 • Sport (binnen en buiten)
 • Vakgerichte opleiding
 • Militaire lessen 
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Leren, Loopbaan en Burgerschap
 • Keuzedeel

De sportlessen bestaan onder andere uit bootcamp, crossfit, militaire zelfverdediging, fitness en buitensport. Daarnaast organiseert Defensie tijdens het schooljaar diverse extra sportieve activiteiten. Tijdens de militaire lessen leer je vaardigheden die je als toekomstig militair nodig hebt.

Vakrichting Bedrijfsautotechniek
Voor de vakrichting Bedrijfsautotechniek krijg je les in: 

 • Basisvaardigheden bedrijfsautotechniek
 • Basisvaardigheden elektrotechniek

Uitgebreide informatie over deze opleiding en het beroep militair is te vinden op de website veva.nl.

Deze skills ga je leren

Autotechniek basis

Onderhoud van motorvoertuigen

Militaire vaardigheden

Elektrotechniek basis

Omgaan met stress

Sportlessen

Stage

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage op de kazerne van Defensie. Per studiejaar ga je daar 10 weken aan de slag binnen de door jou gekozen vakrichting. Je doet zo ervaring op bij Defensie.

Na je opleiding

Instroom van jonge, enthousiaste mensen blijft altijd nodig bij Defensie. Daarom blijft Defensie altijd op zoek naar nieuw personeel. Zodra je begint met je opleiding heeft Defensie al een baan voor je gereserveerd. Aan het einde van de opleiding solliciteer je op een functie in je vakgebied. Na het behalen van je diploma, een goede beoordeling van school en een positieve sollicitatie kun je aan de slag als militair.

Vooropleiding/toelatingseisen

Je kunt je voor deze opleiding aanmelden als je één van de onderstaande vooropleidingen volgt of hebt gevolgd. Om toegelaten te worden moet je voldoen aan een aantal eisen die per vakrichting kunnen verschillen. 

 • Diploma vmbo: basisberoepsgerichte leerweg
 • Of een diploma entree-niveau of vergelijkbaar

Fysieke eisen: Voor de vakrichting Bedrijfsautotechniek gelden de fysieke eisen zoals genoemd in cluster 1, 2 en 3. 

Overige eisen:

 • Positief sport medisch advies (SMA)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Nederlandse nationaliteit
 • Juiste wettelijke vooropleiding
 • Zwemdiploma
 • Geen ontbrekende ledematen
 • Geen of beperkte oogafwijking (dit varieert per functie binnen Defensie)

Als één van de onderstaande punten bij jou van toepassing is, dan kan dit leiden tot een verlaagde arbeidskans bij defensie:

 • Astma
 • Afhankelijkheid van medicatie
 • Psychosociale problematiek
 • Kleurenblindheid
 • Lui oog
 • Chronisch ziektebeeld

Tijdens de selectiebijeenkomst wordt er (gedurende het groeps- en terreinwerk) ook gekeken naar je vaardigheden op het gebied van:

 • Initiatief nemen
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Communicatie

Selectiebijeenkomst

Ben je aangemeld en zijn er geen bijzonderheden in je situatie of vooropleiding, dan nodigen we je graag uit voor een selectiebijeenkomst. Deze organiseren we meerdere keren tijdens het schooljaar.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je een sporttest, terreinwerk, groepswerk en een interview. Zorg dat je goed voorbereid bent: bekijk de website, bezoek een open dag en/of een doemiddag. Het helpt jou als je een open en enthousiaste houding hebt, waarbij je laat zien wie je bent en wat je wilt. Heb je een positief resultaat? Dan krijg je een voorlopige plaatsing.

Zelf aanvragen
Zodra je voorlopig geplaatst bent, moet je een SMA (sport medisch advies) aanvragen en gekeurd worden. Daarnaast moet je ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Zodra dit allemaal in orde is, en tijdens de selectiebijeenkomst is vastgesteld dat er plaats is, wordt je geplaatst.

Afgevallen? 
Val je af tijdens de selectie, dan krijg je van ons altijd uitleg over de reden daarvan. Ook helpen we je graag aan begeleiding via ons Studieloopbaancentrum voor jouw studie- en beroepskeuze.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2021 - 2022: € 1.216,-. 

Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website. 

Overige kosten

 • Boeken en licenties voor de vakken rekenen, Engels, Nederlands en burgerschap  +/- € 150,-
 • Algemene kosten readers en activiteiten +/- € 150,-
 • Extra boekenpakket +/- € 250,- tot € 600,- (afhankelijk van de vakrichting)
 • Sportpakket ± € 250,-

Voor alle vakrichtingen heb je een laptop nodig. Van Defensie ontvang je jouw uniform en de militaire uitrusting.

Quotumopleiding

Let op: voor een aantal defensie-opleidingen geldt een quotum. Bekijk het actuele overzicht.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: