Veiligheid en Vakmanschap Bedrijfsautotechniek niveau 3 (bol, mbo)

BOL - Niveau 3

Wat doe je in dit beroep?

Je werkt als militair bij één van de onderdelen van Defensie: de marine, de landmacht of de luchtmacht. Een militair zorgt voor vrede en veiligheid in Nederland, maar ook in andere landen. Je kunt worden uitgezonden naar crisisgebieden overal ter wereld.

Is dit iets voor mij?

Je helpt graag anderen en bent stressbestendig en zelfstandig. Je hebt interesse in techniek en je geeft graag leiding. Houd je ook nog van een uitdaging en heb je een goede lichamelijke conditie? Dan is de opleiding Veiligheid en Vakmanschap iets voor jou.

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / 3

Start

September 2019

Crebonummer en naam

25245 Eerste bedrijfsautotechnicus (via VeVa)

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen over bedrijfsautotechniek om bij defensie aan de slag te gaan. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. We willen jou natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. Daarom krijg je gemiddeld achttien uur les in bedrijfsautotechniek, gemiddeld zes uur sportles per week en leer je onder andere de militaire vaardigheden. Leidinggeven is een belangrijk element van de opleiding. Hier wordt tijdens de selectie extra aandacht aan besteed.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is een bol-opleiding van 40 uur per week, inclusief studie en huiswerk. Een groot deel van de opleiding ben je bezig met sport- en buitenactiviteiten.

De lessen en activiteiten zijn zowel bij ons op school als op diverse kazernes. Daar ga je aan de slag met gedreven docenten en militaire instructeurs. In de weken op school hebben jij en je klasgenoten twee tot drie dagen les bij het Veiligheid & Defensie College en twee tot drie dagen bij de vakopleiding bij het Automotive College.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

 • Sport (binnen en buiten)
 • Bedrijfsautotechniek
 • Militaire lessen

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Keuzedeel

De sportlessen bestaan onder andere uit bootcamp, crossfit, militaire zelfverdediging, fitness en buitensport. Daarnaast organiseert Defensie tijdens het schooljaar diverse extra sportieve activiteiten. Tijdens de militaire lessen leer je vaardigheden die je als toekomstig militair nodig hebt.

Vakrichting Bedrijfsautotechniek

Voor de vakrichting krijg je les in: 

 • Basis- en gevorderde vaardigheden bedrijfsautotechniek
 • Basis- en gevorderde vaardigheden elektrotechniek

Uitgebreide informatie over deze opleiding en het beroep militair is te vinden op de website veva.nl

Stage

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage op de kazerne van Defensie. Je gaat daar 10 weken per jaar aan de slag met bedrijfsautotechniek. Zo doe je ervaring op bij Defensie.

Na je opleiding

Instroom van jonge, enthousiaste mensen blijft altijd nodig bij Defensie. Daarom blijft Defensie altijd op zoek naar nieuw personeel. Zodra je begint met je opleiding heeft Defensie al een baan voor je gereserveerd. Aan het einde van de opleiding solliciteer je op een functie bij Defensie. Na het behalen van je diploma, een goede beoordeling van school en een positieve sollicitatie kun je aan de slag als militair.

Vooropleiding/toelatingseisen

Je kunt je voor deze opleiding aanmelden als je één van de onderstaande vooropleidingen volgt of hebt gevolgd. Dit is een selectie opleiding. Om toegelaten te worden moet je voldoen aan een aantal eisen die per vakrichting kunnen verschillen.

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4


Fysieke eisen: Voor de vakrichting Bedrijfsautotechniek gelden de fysieke eisen zoals genoemd in cluster 1, 2 en 3. 

Overige eisen:

 • Positief sport medisch advies (SMA)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Nederlandse nationaliteit
 • Juiste wettelijke vooropleiding
 • Zwemdiploma
 • Geen ontbrekende ledematen
 • Geen of beperkte oogafwijking (dit varieert per functie binnen defensie)

Als één van de onderstaande punten bij jou van toepassing is, dan kan dit leiden tot een verlaagde arbeidskans bij Defensie:

 • Astma
 • Afhankelijkheid van medicatie
 • Psychosociale problematiek
 • Kleurenblindheid
 • Lui oog
 • Chronisch ziektebeeld

Tijdens de selectiebijeenkomst wordt er (gedurende het groeps- en terreinwerk) ook gekeken naar je vaardigheden op het gebied van:

 • Initiatief nemen
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Communicatie

Selectiebijeenkomst

Ben je aangemeld en zijn er geen bijzonderheden in je situatie of vooropleiding, dan nodigen we je graag uit voor een selectiebijeenkomst. Deze organiseren we meerdere keren tijdens het schooljaar.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je voorlichting over de opleiding. Daarnaast neem je deel aan een sporttest, terreinwerk, groepswerk en een interview. Zorg dat je goed voorbereid bent: bekijk de website, bezoek een open dag en/of een doemiddag. Het helpt jou als je een open en enthousiaste houding hebt, waarbij je laat zien wie je bent en wat je wilt. Heb je een positief resultaat? Dan krijg je een voorlopige plaatsing.

Zelf aanvragen
Zodra je voorlopig geplaatst bent, moet je een SMA (sport medisch advies) aanvragen en gekeurd worden. Daarnaast moet je ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Zodra dit allemaal in orde is, en tijdens de selectiebijeenkomst is vastgesteld dat er plaats is, wordt je geplaatst.

Afgevallen? 
Val je af tijdens de selectie, dan krijg je van ons altijd uitleg over de reden daarvan. Ook helpen we je graag aan begeleiding via ons Studieloopbaancentrum voor jouw studie- en beroepskeuze.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2018 - 2019: € 1.155,-.

Overige kosten

 • Boeken en licenties voor de vakken rekenen, Engels, Nederlands en burgerschap  +/- € 150,-
 • Algemene kosten readers en activiteiten +/- € 150,-
 • Extra boekenpakket +/- € 250,- tot € 600,- (afhankelijk van de vakrichting)
 • Sportpakket ± € 250,-

Voor alle vakrichtingen heb je een laptop nodig. Van Defensie ontvang je jouw uniform en de militaire uitrusting.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: