Over mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt leerlingen op om een bepaald beroep uit te oefenen. Bijvoorbeeld kok, sportleraar, grafisch vormgever of leidster op een kinderdagverblijf. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen naar het mbo, maar ook leerlingen die 'over zijn' naar havo-4 of vwo-4. Bij sommige opleidingen is een lagere vooropleiding voldoende.

Opleidingsniveaus

Het mbo heeft vier opleidingsniveaus:

  • entreeopleiding
  • niveau 2: basisberoepsopleiding
  • niveau 3: vakopleiding
  • niveau 4: middenkader en versnelde opleidingen. Meer informatie over niveaus

Leerwegen

Op ieder niveau kan een leerling uit twee leerwegen kiezen:

  • beroepsopleidende leerweg (bol) (20 tot 60% praktijk)
  • beroepsbegeleidende leerweg (bbl) (meer dan 60% praktijk)

Een student die een opleiding op niveau 2 heeft gehaald, heeft een startkwalificatie. Een student die een opleiding op niveau 4 heeft gehaald, kan doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Meer informatie over leerwegen.