Defensie

Zonder vredesmissies is een sociale samenleving onvoorstelbaar. Denk aan de voortdurende dreiging van aanslagen en oorlogen die onze militairen proberen te voorkomen. Defensie is een vakgebied met veel fysieke uitdagingen, maar met je doorzettingsvermogen en discipline draag je straks bij aan vrede en veiligheid! Het Veiligheid & Defensie College heeft 8 VEVA-opleidingen in Nieuwegein.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: